dilluns, 29 de juliol del 2013

ESTATUTS CAPÍTOL 1: DENOMINACIÓ, DOMICILI, ÀMBIT, FINALITATS I ACTIVITATS

Com alguns ja sabreu el passat 25 de Gener de 2013 vam rebre els estatuts de "l´Associació de CAMPANERS D´ALFONDEGUILLA" mitjançant els quals, ja estem inscrits en el registre d´Associacions de la Comunitat Valenciana. Tot seguit se us deixa una còpia del capítol 1 dels estatuts mitjançant la qual es dóna a conèixer d´entre altres coses, les finalitats i activitats que es realitzaran dins de dita associació.
També m´agradaria informar de què (encara no s´ha acordat res) en un plaç a mitjà termini es realitzarà una reunió informativa per a doner a conèixer l´Associació de "CAMPANERS D´ALFONDEGUILLA", i que els veïns i veïnes puguin inscriure´s a la mateixa.


Article 1: Denominació

- Es constituïx l’associació denominada “CAMPANERS D´ALFONDEGUILLA” que sense finalitat lucrativa, s’acull al que disposa la Llei 14/2008, de 14 de noviembre, d’Associacions de la Comunitat Valenciana, i a l’empara del que dispoaa l´article 22 de la Constitució.

Article 2: Personalitat jurídica

- L’associació té personalitat jurídica pròpia i capacitat plena d’obrar per a administrar i disposar dels seus béns i complir les finalitats que es proposa.

Article 3. Domicili i àmbit d’actuació

- El domicili de l’associació s’estableix a Alfondeguilla, carrer Nou nº6, codi postal 12609.

Article 4. Finalitats.

Constituïxen les finalitats de l’associació:

-   La conservació, difusió, ús efectiu, restauració i estudi de tot allò relacionat directa o indirectament amb les campanes i els rellotges monumentals.

-   L’associació de “CAMPANERS D´ALFONDEGUILLA”, vol ser una associació totalment independent d’institucions polítiques, socials i econòmiques, amb l’única finalitat d’estudiar, conservar i difondre les campanes, els seus tocs i els rellotges monumentals, així com promoure el toc manual de campanes a l´estil tradicional en qualsevol esdeveniment religiós i cívic, excloent qualsevol acte partidista o qualsevol ús discriminatori, tendenciós o interessat de les campanes.

-   L’associació estarà oberta a vincular-se amb altres associacions o entitats de característiques i finalitats semblants, sense perjudici de participar o col·laborar amb altres Institucions, Organismes, Entitats Públiques o privades d’àmbit distint, amb les finalitats que els siguen pròpies i comunes.


Article 5. Activitats

Per al compliment de les finalitats enumerades en l’article anterior, es realitzaran les activitats següents:
  1.  Recuperació i promoció dels tocs tradicionals de campanes, i la seua execució de manera manual, en festes i altres esdeveniments, religiosos o civils.
  2. Conservació, millora, en la mesura de les capacitats de l’associació, d’aquells elements de la torre campanar, on els CAMPANERS D´ALFONDEGUILLA intervinguen, vinculats a les campanes, al seu toc manual, així com als dels rellotges monumentals, respectant les formes i solucions locals. Les millores aportades, es quedaran al campanar i serà perceptiva la seua documentació i publicació.
  3. Estudi i difusió de tot allò vinculat a les campanes, al seu lloc tradicional i als immobles que les alberguen, incidint en aquelles característiques que siguen pròpies i definitòries de la localitat.
  4.  Promoció i organització de jornades, conferències i encontres sobre campanes, i la assistència a les mateixes.
  5. Organització i participació en concerts i mostres de tocs, per a la difusió dels tocs i la seua forma tradicional d’interpretar-los.
  6. Recolzament tècnic a propietaris, usuaris i conservadors de campanes per una millor difusió dels tocs tradicionals.
  7. Creació i manteniment d’una pàgina en Internet per difondre les investigacions i activitats de l’associació.
  8.  Creació d’un arxiu, a la seu dels CAMPANERS D´ALFONDEGUILLA, on s´arreplegue tota la informació generada en la seua activitat, així com en les relacions que establisca amb grups similars.

dilluns, 22 de juliol del 2013

Les campanes en temps de la 2ª República (L´entrevista)

Durant la Guerra Civil les 3 campanes (en aquell moment) existents al campanar van ser tirades a terra quan la població d´Alfondeguilla, encara no havia estat evacuada. Durant aquell període i segons afirma l´entrevistada:

- “De todos modos com no haviem de tocar a missa, ni als anterros que tampoc mos disaven tocar. Des del 14 d´abril que varen entrar ells hasta el 39 anterro ací no ha anat cap a la iglesia i de casa al cementeri..... missa si que en feien però com la féien tancà i provessons tampoc. Les provessons les feen per dins de les capelles eixien de la capella de la Puríssima i paca l´altar”.

Les campanes al parèixer estaven advocades als mateixos sants i hi havia 3 fins a l’any 1985 amb la mecanització de les campanes s´en va fondre una de nova per al portal que fins al moment restava tapiat.

Segons afirma “la tia” Fina:

- “Quan se va acabar la Guerra s´en va quedar una a la plaça una campana, i ixa campana no tenia la truja de fusta i van posar un trepode de tres cabirons davant de casa de este “Cirera” i van penjar la campana i tocaen: tiqui tin, tiqui tin aixina a missa. I en una corriola la varen penjar en el trepode ixe dels tres cabirons i allí, tocava el sagristà hasta que van fer les altres campanes que les van fer en Silla”.
  “Al calvari, tamé varen llevar al Cristo i el varen cremar allí i van trencar el simbolet i el varen tirar de dalt baix i en acabant el varen fer nou”.


Durant el període de la 2ª República, a la base del campanar es va obrir una nova porta per a accedir al rellotge i a les campanes sense necessitat de passar per dins del temple i aquestes últimes eren voltejades fins al moment de la seua destrucció per a festivitats cíviques com el 14 d´abril per a celebrar el dia de la República.