divendres, 6 de setembre del 2013

Acomiadament de Mossèn Ignasi

Demà oficialment el nostre capellà Mossèn Ignasi després d´un poc mes de 4 anys a càrrec de l´església de Sant Bertomeu d´Alfondeguilla, canvia de parròquia i es trasllada a la de La Vilavella, per això, abans de marxar m´agradaria des d´ací donar-li gràcies, ja que gràcies a ell a dia d´avui "l´Associació de Campaners d´Alfondeguilla", ja és una realitat i hem recuperat al 100% el toc manual de campanes després d´haver estat més de 25 anys sense sonar de forma manual. Com ja sabeu, el primer toc manual de campanes es va realitzar al novembre de l´any 2009 per part de l´Associació de Campaners de la Catedral de València dins de la programació de festes de la Setmana Cultural, i un any després concretament a finals de setembre van començar a sonar de forma continuada els tocs manuals al campanar d´Alfondeguilla després de revisar les instal·lacions i netejar el campanar. Per això, des d´ací torne reiterar el seu esforç per fer possible que avui les campanes tornen a sonar de forma manual, i que cada dia siguen més les persones que tornen a pujar al campanar per a voltejar les nostres campanes i que la gent torne a mirar amb curiositat el volteig de campanes. MOLTÍSSIMES GRÀCIES MOSSÈN IGNASI.

Imatge de l´últim fullet parroquial

dilluns, 29 de juliol del 2013

ESTATUTS CAPÍTOL 1: DENOMINACIÓ, DOMICILI, ÀMBIT, FINALITATS I ACTIVITATS

Com alguns ja sabreu el passat 25 de Gener de 2013 vam rebre els estatuts de "l´Associació de CAMPANERS D´ALFONDEGUILLA" mitjançant els quals, ja estem inscrits en el registre d´Associacions de la Comunitat Valenciana. Tot seguit se us deixa una còpia del capítol 1 dels estatuts mitjançant la qual es dóna a conèixer d´entre altres coses, les finalitats i activitats que es realitzaran dins de dita associació.
També m´agradaria informar de què (encara no s´ha acordat res) en un plaç a mitjà termini es realitzarà una reunió informativa per a doner a conèixer l´Associació de "CAMPANERS D´ALFONDEGUILLA", i que els veïns i veïnes puguin inscriure´s a la mateixa.


Article 1: Denominació

- Es constituïx l’associació denominada “CAMPANERS D´ALFONDEGUILLA” que sense finalitat lucrativa, s’acull al que disposa la Llei 14/2008, de 14 de noviembre, d’Associacions de la Comunitat Valenciana, i a l’empara del que dispoaa l´article 22 de la Constitució.

Article 2: Personalitat jurídica

- L’associació té personalitat jurídica pròpia i capacitat plena d’obrar per a administrar i disposar dels seus béns i complir les finalitats que es proposa.

Article 3. Domicili i àmbit d’actuació

- El domicili de l’associació s’estableix a Alfondeguilla, carrer Nou nº6, codi postal 12609.

Article 4. Finalitats.

Constituïxen les finalitats de l’associació:

-   La conservació, difusió, ús efectiu, restauració i estudi de tot allò relacionat directa o indirectament amb les campanes i els rellotges monumentals.

-   L’associació de “CAMPANERS D´ALFONDEGUILLA”, vol ser una associació totalment independent d’institucions polítiques, socials i econòmiques, amb l’única finalitat d’estudiar, conservar i difondre les campanes, els seus tocs i els rellotges monumentals, així com promoure el toc manual de campanes a l´estil tradicional en qualsevol esdeveniment religiós i cívic, excloent qualsevol acte partidista o qualsevol ús discriminatori, tendenciós o interessat de les campanes.

-   L’associació estarà oberta a vincular-se amb altres associacions o entitats de característiques i finalitats semblants, sense perjudici de participar o col·laborar amb altres Institucions, Organismes, Entitats Públiques o privades d’àmbit distint, amb les finalitats que els siguen pròpies i comunes.


Article 5. Activitats

Per al compliment de les finalitats enumerades en l’article anterior, es realitzaran les activitats següents:
  1.  Recuperació i promoció dels tocs tradicionals de campanes, i la seua execució de manera manual, en festes i altres esdeveniments, religiosos o civils.
  2. Conservació, millora, en la mesura de les capacitats de l’associació, d’aquells elements de la torre campanar, on els CAMPANERS D´ALFONDEGUILLA intervinguen, vinculats a les campanes, al seu toc manual, així com als dels rellotges monumentals, respectant les formes i solucions locals. Les millores aportades, es quedaran al campanar i serà perceptiva la seua documentació i publicació.
  3. Estudi i difusió de tot allò vinculat a les campanes, al seu lloc tradicional i als immobles que les alberguen, incidint en aquelles característiques que siguen pròpies i definitòries de la localitat.
  4.  Promoció i organització de jornades, conferències i encontres sobre campanes, i la assistència a les mateixes.
  5. Organització i participació en concerts i mostres de tocs, per a la difusió dels tocs i la seua forma tradicional d’interpretar-los.
  6. Recolzament tècnic a propietaris, usuaris i conservadors de campanes per una millor difusió dels tocs tradicionals.
  7. Creació i manteniment d’una pàgina en Internet per difondre les investigacions i activitats de l’associació.
  8.  Creació d’un arxiu, a la seu dels CAMPANERS D´ALFONDEGUILLA, on s´arreplegue tota la informació generada en la seua activitat, així com en les relacions que establisca amb grups similars.

dilluns, 22 de juliol del 2013

Les campanes en temps de la 2ª República (L´entrevista)

Durant la Guerra Civil les 3 campanes (en aquell moment) existents al campanar van ser tirades a terra quan la població d´Alfondeguilla, encara no havia estat evacuada. Durant aquell període i segons afirma l´entrevistada:

- “De todos modos com no haviem de tocar a missa, ni als anterros que tampoc mos disaven tocar. Des del 14 d´abril que varen entrar ells hasta el 39 anterro ací no ha anat cap a la iglesia i de casa al cementeri..... missa si que en feien però com la féien tancà i provessons tampoc. Les provessons les feen per dins de les capelles eixien de la capella de la Puríssima i paca l´altar”.

Les campanes al parèixer estaven advocades als mateixos sants i hi havia 3 fins a l’any 1985 amb la mecanització de les campanes s´en va fondre una de nova per al portal que fins al moment restava tapiat.

Segons afirma “la tia” Fina:

- “Quan se va acabar la Guerra s´en va quedar una a la plaça una campana, i ixa campana no tenia la truja de fusta i van posar un trepode de tres cabirons davant de casa de este “Cirera” i van penjar la campana i tocaen: tiqui tin, tiqui tin aixina a missa. I en una corriola la varen penjar en el trepode ixe dels tres cabirons i allí, tocava el sagristà hasta que van fer les altres campanes que les van fer en Silla”.
  “Al calvari, tamé varen llevar al Cristo i el varen cremar allí i van trencar el simbolet i el varen tirar de dalt baix i en acabant el varen fer nou”.


Durant el període de la 2ª República, a la base del campanar es va obrir una nova porta per a accedir al rellotge i a les campanes sense necessitat de passar per dins del temple i aquestes últimes eren voltejades fins al moment de la seua destrucció per a festivitats cíviques com el 14 d´abril per a celebrar el dia de la República.dilluns, 29 d’abril del 2013

Tocs realitzats al Març 2013

DISSABTE 2

18: 30h Primer toc d´avís a missa de Diumenge.
18: 45h Segon toc d´avís a missa de Diumenge.
19 h Tercer toc d´avís a missa de Diumenge.

DIVENDRES 8

21:30h Primer vol d´avís a Via Crucis (Calvari).
21:45h Segon vol d´avís a Via Crucis (Calvari).
22h Tercer vol d´avís a Via Crucis (Calvari)

Vol final en el moment d´acabar el Via Cruxis.

DIUMENGE 10

11: 30h Primer toc d´avís a missa de Diumenge.
11: 45h Segon toc d´avís a missa de Diumenge.
12 h Tercer toc d´avís a missa de Diumenge.

DIVENDRES 15

21:30h Primer vol d´avís a Via Crucis (Calvari).
21:45h Segon vol d´avís a Via Crucis (Calvari).
22h Tercer vol d´avís a Via Crucis (Calvari).

Vol final en el moment d´acabar el Via Crucis.

DIUMENGE 17

11: 30h Primer toc d´avís a missa de Diumenge.
11: 45h Segon toc d´avís a missa de Diumenge.
12 h Tercer toc d´avís a missa de Diumenge.

DIVENDRES 22

21:30h Primer vol d´avís a Via Crucis (Calvari).
21:45h Segon vol d´avís a Via Crucis (Calvari).
22h Tercer vol d´avís a Via Crucis (Calvari).

Vol final en el moment d´acabar el Via Cruxis.

DISSABTE 23

13h Repic + volteig de festa.

DIUMENGE 24 (DIUMENGE DE RAMS).

11: 30h Primer vol d´avís a Missa de Major.
11: 45h Segon vol d´avís a Missa Major.
12 h Tercer vol d´avís a Missa Major.

Vol de la campana Crist Rei en el moment de l´elevació i volteig final.

DIJOUS 28 (DIJOUS SANT)

Tres vols d´avís a missa de festa i Volteig al Glòria. Després d´aquest volteig s´apaguen les llums del campanar i rellotge i es para el funcionament del mateix, es pengen les cordes en senyal de dol i les campanes queden callades.

DIVENDRES 29 (DIVENDRES SANT)

21h Primer toc amb fustes i caixons.
21: 15h Segon toc amb fustes i caixons.
22:30h Tercer toc amb fustes i caixons.

En arribar el Sant Sepulcre a l´església toc de fustes a l´entrada del mateix i també en començar a eixir la gent de l´església a mode de "toc" final.

(A falta d´una matraca fem servir diversos objectes de fusta per a realitzar els tocs corresponents).

DISSABTE 30 (DISSABTE SANT).

21:30h Primer toc amb fustes i caixons.
21:45h Segon toc amb fustes i caixons.
22h Tercer toc amb fustes i caixons.

EN EL MOMENT DEL GLÒRIA VOLTEIG DE CAMPANES s´encén líliminació del campanar, es lleven els pendons que pengen dels portals de les campanes i s´activa de nou el rellotge.

Elevació i volteig final de campanes que s´allarga durant 10 min.

DIUMENGE 31 (DIUMENGE DE RESURRECCIÓ).

8: 30h Primer vol d´avís a la processó de L´ENCONTRE.
8: 45h Segon vol d´avís a la processó de L´ENCONTRE.
9h Tercer vol d´avís a la processó de L´ENCONTRE.

Vol en començar la Santa Missa.

(Tant l´elevació com el vol final es fan de manera automàtica, ja que tants dies de dormir a des-hores comencen a passar factura...). 

Dissabte Sant al Campanardiumenge, 10 de febrer del 2013

Memòria de tocs realitzats al Desembre

Esmorzant al campanar de la Vila d´Ontinyent
2 de Desembre

11: 30h Primer toc d´avís a missa de Diumenge.
11: 45h Segon toc d´avís a missa de Diumenge.
12h Tercer toc d´avís a missa de Diumenge.

7 de Desembre

13h Repic + Volteig de vespra de festa a Alfondeguilla.

Per la vesprada ens traslladem a Ontinyent junt als campaners de Bétera per a participar en els tocs vols i repics de la festivitat de la Puríssima d´Ontinyent.


DIVENDRES, 7 DE DESEMBRE – Vespra del dia de la Puríssima.
campanar de la Vila:
- 12 hores. Toc de l’Àngelus i volteig general amb Petra.
- 3 vols de crida a Solemnes Vespres a les 18’15, 18’30 i 18’45 hores. Vol d’inici ràpid
al cant del Magnificat.
- 3 vols de crida a missa de vespra a les 19’00, 19’15 i 19’30. Vol d’Elevació i vol final
Sobre les 23:30 hores vol a l’eixida de la imatge de la Puríssima des de la plaça de
la Coronació, vol de la campana de la Puríssima al pas de la imatge per els jutjats, i
vol a Glòria a l’entrada al temple de l’Assumpció

DISSABTE, 8 DE DESEMBRE- Festivitat de la Puríssima
Campanar de la Vila:
- 5’30, 5’45 i 6’00 hores. Volteig de la campana de la Puríssima per anunciar la missa
de descoberta i, sense parar la campana, vol a Glòria en el moment del
descobriment. Toc del Sermó, vol d’Elevació i vol final de missa.
- 3 vols de crida al Rosari de l´Aurora amb la campana Maria “dels Albats” a les 6’30,
6’45 i 7’00 hores. També es realitzarà aquest toc a la vista del Rosari pel campanar
destacant el pas del mateix per la plaça Major.
- 7’30 hores. Toc de l´Alba i Volteig General.
- 3 vols de crida a missa a les 7’30, 7’45 i 8’00 amb la campana de la Puríssima.
- 3 vols de crida a missa a les 8’30, 8’45 i 9’00 amb la campana de la Puríssima.
- 10 hores. REPIQUET EN HONOR A LA PURÍSSIMA. CONCERT CERIMONIAL DE
CAMPANES D’UNA MITJA HORA DE DURACIÓ.
- A les 10’30, 10’45 i 11’00 hores, vols de crida a la Solemne Missa Major de Pontifical
acompanyats per el Vol a Glòria, Toc del Sermó, Vol d´Elevació i Vol final.
- Vols de crida a Processó a les 17’00, 17’15 i 17’30 hores. Toc a Glòria indicant
l´eixida de la imatge de la Puríssima, on es realitzaràn els corresponents tocs de la
campana de la Puríssima a la vista de la imatge, i el toc a Glòria al pas per la Plaça
Major i a l’entrada al temple de l´Assumpció de Santa Maria.
Campanar de Sant Francesc:
- Vols generals al pas de la processó.
Campanar de Sant Carles:
- Vols generals al pas de la processó.
Tots els campanar de la Ciutat:
- 13 hores. VOLTEIG CONJUNT DE TOTS ELS CAMPANARS DE LA CIUTAT EN HONOR A LA
PURÍSSIMA CONCEPCIÓ, amb la participació de: Sant Rafel, Sant Miquel, Sant
Carles, l’Ermiteta, Sant Francesc, El Convent, Santa Anna, Puríssima Sang i l’Hospital
de la Beneficiència a mes de totes aquelles ermites i finques particulars que es
vullguen sumar a l´acte.15 de Desembre

18: 30h Primer toc d´avís a missa de Dissabte.
18: 45h Segon toc d´avís a missa de Dissabte.
19h Tercer toc d´avís a missa de Dissabte.

22 de Desembre


18: 30h Primer toc d´avís a missa de Dissabte.
18: 45h Segon toc d´avís a missa de Dissabte.
19h Tercer toc d´avís a missa de Dissabte.


24 de Desembre

Repic + Volteig de vespra de festa.

29 de Desembre


18: 30h Primer toc d´avís a missa de Dissabte.
18: 45h Segon toc d´avís a missa de Dissabte.
19h Tercer toc d´avís a missa de Dissabte.


31 de Desembre

Repic + Volteig de vespra de festa.


* L´horari de tocs realitzats a Ontinyent han sigut extrets de la pàgina del campaners de Bétera.
http://campanesdebetera.blogspot.com.es/

dilluns, 4 de febrer del 2013

Tocs realitzats al Novembre

1 de Novembre

9 drangs i mig vol de campanes

4 de Novembre

11: 30h primer toc d´avís a missa de diumenge.
11: 45h segon toc d´avís a missa de diumenge.
12h tercer toc d´avís a missa de diumenge.

10 de Novembre

13h Repic festiu + volteig de vespra de festa.

17: 30h primer vol d´avís a missa festiva.
17: 45h segon vol d´avís a missa festiva.
18h tercer vol d´avís a missa festiva.

Al acabar la Santa Missa concert de campanes dins de la programació de la Setmana Cultural i les Festes Patronals en Honor s Sant Francesc Xavier i Sant Bertomeu a càrrecs dels campaners d´Eslida i Alfondeguilla on s´han realitzat distints tocs sobretot d´ambdues poblacions.

11 de Novembre

Primer avís a processó amb la campana Sant Bertomeu.

(A causa de la pluja es suspèn la processó).

17 de Novembre

13h Repic + volteig de vespra de festa (llarg).


18 de Novembre

FESTIVITAT DEL SANTÍSSIM CRIST DEL CALVARI

9 h Toc d´ Àngelus + volteig de festa
11:00h Primer vol d´avís a processó.
11: 15h Segon vol d´avís a processó.
11: 30h Tercer vol d´avís a processó.

Durant la processó fins a l´arribada al calvari diversos vols de campanes.

11: 30h Primer vol de la campaneta del calvari junt al tercer avís de l´església.
11: 45h Segon vol de la campaneta del calvari.
12h Tercer vol de la campaneta del calvari i començament de la Missa Solemne a l´ermita.

Vol lent de la campana durant la consagració.

Volteig final de la campaneta al acabar la missa i fins a què la gent acaba de passar a besar al Crist. (20 min apròx).

Durant la baixada del Crist del Calvari cap a l´església vols generals de les 4 campanes de l´església.

18: 30h Primer vol d´avís a processó amb la campana Sant Bertomeu.
18:45h Segon vol d´avís a processó amb la campana Maria Immaculada.
18:55h Tercer vol d´avís a processó amb les dos campanes anteriors.
19h Vol de les tres campanes menors a l´eixida de la imatge del Santíssim Crist del Calvari a la porta de l´església.

19: 02h Sense parar les anteriors campanes s´uneix la Crist Rei per donar començament a la processó.

Durant la processó (llarga) es realitzen almenys de 5 a 6 vols generals de campanes i el últim quan el Crist arriba a l´església.

(Aquest any hem contam amb la col·laboració del campaner de Bétera per a realitzar els diferents vols per a la processó).

Baixada del Santíssim Crist del Calvari cap al poble.